Новости

Введення в експлуатацію систем безпеки на Підстанції 330 кВ «Каховка» (Херсонськая область)

Лютий 2019 ознаменувався введенням в експлуатацію систем безпеки на Підстанції 330 кВ «Каховка» (Херсонська область)

Наша компанія запроектувала та впровадила на об’єкті систему технологічного та охоронного відеоспостереження, систему контролю доступу та охоронної сигналізації. Проект примітний тим, що система технологічного відеоспостереження на програмному рівні інтегрована до АСУ ТП об’єкта (побудована на АВВ SCADA). Отриманий інструмент дозволяє диспетчеру підстанції при виконанні перемикань без отримання додаткових знань і навичок в автоматичному режимі отримувати зображення комутаційних пристроїв на екрані монітора.

Інтеграція дозволяє знизити час на виконання перемикань, отримувати достовірнішу інформацію про стан комутаційного обладнання підстанції та вести запис всього процесу.